Lamb Crop 

 

April 2nd Prodution Sale

Sample of Ewe Lots on Sale

653bdewe
653bdewe
653bdewer1
653bdewer1

Tag: 653

Sex: Ewe

El Conquistador x Samson

 

632bdewe
632bdewe
632bdewer2
632bdewer2

Tag: 632

Sex: Ewe

El Conquistador x Samson

 

641bdewe
641bdewe
641bdewer3
641bdewer3

Tag: 641

Sex: Ewe

Ghost x Cimmaron

 

696bdewe
696bdewe
696bdewer4
696bdewer4

Tag: 696

Sex: Ewe

Spittin Image x Premium

 

681bdewe
681bdewe
681bdewer5
681bdewer5

Tag: 681

Sex: Ewe

Spittin Image x Powerball

 

625bdewe
625bdewe
625bdewer6
625bdewer6

Tag: 625

Sex: Ewe

Spitten Image x Revelation

 

675bdewe
675bdewe
675bdewer7
675bdewer7

Tag: 675

Sex: Ewe

Spittin Image x Samson

 

670bdewe
670bdewe
670bdewer8
670bdewer8

Tag: 670

Sex: Ewe

509 x Revelation

 

660bdewe
660bdewe
660bdewer9
660bdewer9

Tag: 660

Sex: Ewe

El Conquistador x Samson

 

6124bdewe10
6124bdewe10
6124bdewer
6124bdewer

Tag: 6124

Sex: Ewe

Spittin Image x Impressive

 

6119bdewe
6119bdewe
6119bdewer11
6119bdewer11

Tag: 6119

Sex: Ewe

Spittin Image x Premium

 

664bdewe
664bdewe
664bdewe12r
664bdewe12r

Tag: 664

Sex: Ewe

5143 x Samson

 

Tag: 692

Sex: Ewe

El Conquistador x Samson

 

692bdewe
692bdewe
692bdewer13
692bdewer13

Tag: 668

Sex: Ewe

Spittin Image x Diesel

 

668bdewe
668bdewe
668bdewer14
668bdewer14